Ένα μεγάλο μέρος των περιπτώσεων υγρασίας που συναντώνται, είναι περιπτώσεις ενεργής ή παλαιότερης διαρροής. Είναι σύνηθες φαινόμενο η μια αστοχία στην κατασκευή να συγχέεται με υγρασία από το έδαφος ή ανοδική υγρασία. Απαιτείται εμπειρία και ορθή διάγνωση υγρασίας για να μπορέσει κανείς να ξεχωρίσει την πηγή του προβλήματος και να δώσει τη σωστή λύση.

Για τον εντοπισμό διαρροής υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν ως αντικείμενο την υπόδειξη και επίλυση της διαρροής. Παρόλα αυτά η eldry με θερμογραφικό έλεγχο, έχει τη δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων αυτής της φύσεως, εξαιρώντας περιπτώσεις βλάβης στην αποχέτευση.

Για την αποκατάσταση των τοίχων αφού αντιμετωπιστεί μια διαρροή ή μια πλημμύρα, η eldry έχει στη διάθεσή της επαγγελματικούς αφυγραντήρες με τους οποίους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον απαιτούμενο χρόνο για την αποστέγνωση της τοιχοποιίας. Επιπλέον, με ειδικούς αφυγραντικούς σοβάδες επιτυγχάνεται η σωστή διαπνοή του τοίχου και η εξάτμιση της υγρασίας.