Τι είναι η Ανοδική Υγρασία;

Η ανοδική υγρασία είναι ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα υγρασίας που εμφανίζονται σε κτίρια. Χιλιάδες ιδιοκτήτες παλεύουν με συμβατικά όπλα να δώσουν λύση σε ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα ηλεκτροχημικής φύσης.

Η Ανοδική Υγρασία είναι η σχεδόν κάθετη προς τα πάνω αργή ροή του νερού, μέσα από τους τριχοειδείς σωλήνες που δημιουργούνται από την πορώδη δομή των οικοδομικών υλικών.

Η κίνηση του νερού προς τα επάνω οφείλεται στην επιφανειακή τάση που αναπτύσσεται μεταξύ του νερού και της επιφάνειας του στερεού στο εσωτερικό των τριχοειδών σωλήνων. Το νερό μέσα από το τριχοειδές σύστημα μπορεί να φτάσει έως το ύψος των 2μ.

Το πόσο ψηλά να ανέλθει εξαρτάται από το τριχοειδές σύστημα, την τροφοδοτούσα πηγή, το ρυθμό εξάτμισης, το μπλοκάρισμα των επιφανειών με αδιαπέραστες επικαλύψεις κλπ.

Τοίχος με ανοδική υγρασία

Συνήθη συμπτώματα της Ανοδικής Υγρασίας:

 • Εμφάνιση αλάτων σε μέτωπο κυματοειδούς μορφής
 • Υγρασία
 • Σήψεις – διαβρώσεις
 • Φουσκώματα – αποκολλήσεις επιχρισμάτων και βαφών
 • Εξανθήσεις (βαμβακοειδείς εναποθέσεις)
 • Ανάπτυξη μούχλας

Οι βλάβες μπορεί να είναι από μικρής σημασίας μέχρι πολύ σοβαρές  αποδόμηση και πτώση επιχρισμάτων, διάβρωση και απολέπιση διαφόρων τύπων πετρωμάτων κλπ.).

Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το είδος και την ποσότητα των αλάτων.

Η Ανοδική Υγρασία είναι δύσκολα αναγνωρίσιμη.

Πολλές φορές συγχέεται με περιπτώσεις εισροής νερού ή και υγρασίας συμπύκνωσης.

Η άνοδος της υγρασίας σε εσωτερικούς τοίχους και οι κυματοειδείς εναποθέσεις αλάτων είναι βασικά συμπτώματα της ανοδικής υγρασίας αλλά όχι και αψευδείς μάρτυρές της, γιατί μπορεί να προήλθαν από τυχαίο, έκτακτο γεγονός.

Προβλήματα που προκαλεί η Ανοδική Υγρασία

 • Προκαλεί φθορές στην τοιχοποιία του κτιρίου
 • Αναπτύσσει μούχλα και μικροοργανισμούς στο σοβά και τον τοίχο
 • Προκαλεί ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης
 • Επιδεινώνει το άσθμα
 • Προκαλεί αρθριτικά και ρευματικά
 • Ευνοεί την ανάπτυξη των ίων της γρίπης
 • Απαιτεί αυξημένο κόστος θέρμανσης
 • Επιβαρύνει με συχνές & δαπανηρές εργασίες επιδιόρθωσης

Η λύση που προτείνει η ELDRY είναι η Ηλεκτρώσμωση, που είναι λύση οριστική και εγγυημένη.