Η υγρασία στα κτίρια είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που για χρόνια αντιμετωπίζεται με λανθασμένες και απαρχαιωμένες μεθόδους. Είναι συχνά τα παραδείγματα που ο ιδιοκτήτης ενός κτιρίου με υγρασία, συμβουλευόμενος κάποιον τεχνικό ή ελαιοχρωματιστή με ελάχιστες γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αποφασίζει να επέμβει χρησιμοποιώντας ημίμετρα.

Ένα βασικό λάθος που γίνεται κατά την αντιμετώπιση της υγρασίας είναι πως οι εργασίες ξεκινούν χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την προέλευση και τη φύση της υγρασίας. Κατά συνέπεια, οι επεμβάσεις που γίνονται είναι άστοχες και έχουν ως μοναδικό στόχο την συγκάλυψη των συμπτωμάτων, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης να μη βλέπει την υγρασία στους τοίχους.

Πολλές φορές η λύση που προτείνεται είναι η τοποθέτηση πλακιδίων και πέτρας πάνω στον υγρό τοίχο, ή η αποξήλωση του παλιού σοβά και η κατασκευή νέου με ισχυρά μονωτικά, χωρίς στην ουσία να έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια για την αντιμετώπιση της αιτίας εμφάνισης υγρασίας.

Όπως είναι φυσικό, σε τέτοιες περιπτώσεις, η υγρασία εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του τοίχου, δεν μπορεί να εκτονωθεί χαμηλά, συνεπώς ανέρχεται ακόμη περισσότερο μέσα στον τοίχο και δημιουργεί φθορές σε ψηλότερα σημεία. Οι ιδιοκτήτες ξοδεύουν χρήματα χωρίς να έχουν μια ξεκάθαρη και οριστική λύση στο πρόβλημά τους. Ακόμη και σε περιπτώσεις γενικής ανακαίνισης κτιρίων με υγρασία, δεν δίνεται η δέουσα βαρύτητα στην αντιμετώπιση της υγρασίας και τα προβλήματα επανέρχονται, αναιρώντας τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Όλα αυτά τα παραπάνω, θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν είχε προηγηθεί μια έγκυρη και επιστημονική διάγνωση. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα δεδομένα για την προέλευση και την κατανομή της υγρασίας, η αντιμετώπισή της γίνεται στοχευμένα. Σκοπός της ELDRY είναι η οριστική αντιμετώπιση της αιτίας που προκαλεί την υγρασία και όχι η παροδική εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Όπως θα δείτε στα άρθρα που αναλύουν τις μεθόδους για την αντιμετώπιση των διαφορετικών μορφών υγρασίας, κοινό στοιχείο είναι η εμπειρία σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση και την καινοτομία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την ELDRY είναι δοκιμασμένες και αποτελεσματικές. Θα πρέπει να τονιστεί πως καμία λύση δεν είναι ιδανική για όλες τις περιπτώσεις. Το κάθε κτίριο απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση και λύσεις προσαρμοσμένες σε αυτό και τις ανάγκες των ενοίκων. Τα ημίμετρα και οι πρακτικές αμφιβόλου επιστημονικής βάσης δεν έχουν θέση στον τομέα της αντιμετώπισης υγρασίας, καθότι πρόκειται για πρόβλημα με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ενοίκων ενός κτιρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της ELDRY.