Ποιος είναι ο κατάλληλος σοβάς για έναν υγρό τοίχο;
Ποιος είναι ο κατάλληλος σοβάς για την ανοδική υγρασία;
Ποιος σοβάς είναι κατάλληλος για την υγρασία συμπύκνωσης;
Ποιον σοβά θα χρησιμοποιήσω για να επιδιορθώσω τους σκασμένους και φθαρμένους τοίχους;

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να λύσετε όταν αποφασίσετε να αντιμετωπίσετε δραστικά το πρόβλημα υγρασίας στο κτίριό σας.
Τύποι σοβάδων στο εμπόριο:

 • Σοβάς για την υγρασία συμπύκνωσης
 • Σοβάς αεριζόμενος
 • Σοβάς αφυγραντικός
 • Σοβάς για την ανοδική υγρασία
 • Σοβάς μακροπορώδης
 • Σοβάς με ασβέστη
 • Σοβάς υψηλής διαπνοής
 • Σοβάς με πολύ τσιμέντο (τσιμεντοκονία)
 • Σοβάς μικροπορώδης
 • Σοβάς υδρόφοβος

Στο εμπόριο υπάρχουν πολλοί σοβάδες διαφορετικών τύπων. Καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά, πολλοί από αυτούς συνιστώνται για την επίλυση του ιδίου προβλήματος παρ’ όλο που έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και βασίζονται σε διαφορετικό τρόπο δράσης.
Πρακτικό παράδειγμα: Υπάρχουν σοβάδες αφυγραντικοί που συνιστώνται για την αντιμετώπιση της ανοδικής υγρασίας, με χαρακτηριστικό το μακροπορώδες του τριχοειδούς, που κάνουν την υγρασία να εξατμίζεται και άλλοι αφυγραντικοί σοβάδες με χαρακτηριστικό το μικροπορώδες του τριχοειδούς που εμποδίζουν την εξάτμιση της υγρασίας.

Οι σημερινοί σοβάδες ….
Η διαφορά είναι, πράγματι, ότι τα καινούργια υλικά κατασκευής, δοκιμάζονται, πιστοποιούνται και εφαρμόζονται, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και η συμβατότητα των υλικών που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Ο κακός και μη αρμονικός συνδυασμός των υλικών δημιουργεί νέα προβλήματα στην κατασκευή.

Το μεγάλο λάθος είναι να σκεφτούμε ότι ένας σοβάς από μόνος του θα λύσει το πρόβλημα υγρασίας στους τοίχους. Αν ο τοίχος είναι υγιής θα είναι και ο σοβάς και θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια.

Γιατί κάποιες φορές ο σοβάς καταστρέφεται γρήγορα;

 • Τοποθετήθηκε σε ένα κακό υπόστρωμα
 • Η τοιχοποιία δεν είναι υγιής
 • Λάθος επιλογή του υλικού
 • Λανθασμένες καιρικές συνθήκες εφαρμογής
 • Λάθος επιλογής της τελική βαφής
 • Συνδυασμός των παραπάνω.

Για να προσδιορίσει ένας τεχνικός, ποιος είναι ο κατάλληλος σοβάς, για έναν τοίχο που έχει προσβληθεί από την υγρασία, πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. την υγεία της ίδιας της τοιχοποιίας
 2. την μέθοδο που έγινε η προηγούμενη ανακαίνιση
 3. το πώς κατανέμεται η υγρασία καθ’ ύψος στους τοίχους
 4. το ποσοστό υγρασίας μέσα στον τοίχο
 5. το ποσοστό της υπολειμματικής υγρασίας
 6. τον τύπο της σύστασης του σοβά
 7. την συγκέντρωση αλάτων στον σοβά και τον τοίχο
 8. ο τύπος των αλάτων στον τοίχο και τον σοβά
 9. ο δείκτης του pH του σοβά και του τοίχου

Για έναν τοίχο που είναι ήδη στεγνός από οποιαδήποτε αιτία υγρασίας για την επισκευή του θα πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. την ποσότητα της υπολειμματικής υγρασίας
 2. το ύψος της υπολειμματικής υγρασίας
 3. το τύπο των αλάτων μέσα στην τοιχοποιία
 4. την περιεκτικότητα των αλάτων
 5. το pH της τοιχοποιίας και του σοβά

Συμπέρασμα είναι πως για οποιαδήποτε επέμβαση σε έναν τοίχο που έχει προσβληθεί από υγρασία υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι με τεχνικές γνώσεις, με μεθοδικότητα και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό μπορούν να δώσουν τις σωστές οδηγίες για μια ανακαίνιση που θα διαρκέσει χρόνια.
Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει την τεχνογνωσία και τον τεχνικό εξοπλισμό για την σωστή διάγνωση και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μόνο μια λεπτομερής ανάλυση, με κατάλληλα εργαλεία, μπορεί να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ανακαίνισης των τοίχων που θα διαρκέσει χρόνια.