Υπόγειο που πλημμυρίζειΜια νέα λύση στα υπόγεια που πλημμυρίζουν.

 Το φαινόμενο

Ίσως ανήκετε και εσείς στην κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν το υπόγειο του κτιρίου τους, εξ αιτίας του νερού που διεισδύει, από την υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, ή μετά   από βροχοπτώσεις, συγκεντρώνονται νερά της βροχής πάνω από την στάθμη των θεμελίων του κτιρίου . Πολύ συχνά συναντάμε πελάτες με τεράστιες ζημιές σε εμπορεύματα ή προσωπικά αντικείμενα μετά από νεροποντές. Αν φυσικά ο υπόγειος χώρος κατοικείται το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο.

Πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο που συνήθως οφείλεται στην λανθασμένη στεγανοποίηση των υπογείων χώρων κατά την φάση της κατασκευής , σε εκτεταμένες καθιζήσεις εδαφών, ή σε μικρές μετακινήσεις του ιδίου του κτιρίου.

Το νερό της βροχής βρίσκει δίοδο, διαπερνά την όποια μόνωση υπάρχει, φτάνει στο τοιχίο και την πλάκα σκυροδέματος και από μικρορωγμές ή οπές καταλήγει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Συνηθισμένες λύσεις όπως η εσωτερική (αρνητική) μόνωση, αδυνατούν να ελέγξουν όλες τις υπάρχουσες ρωγμές στα τοιχία, διότι πολλές φορές είναι αδύνατη η πρόσβαση. Σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται  να αφαιρεθεί πλήρως ο σοβάς, με συνέπεια να μη μπορεί να γίνει απόλυτη στεγανοποίηση.   Το να σκάψει κανείς εξωτερικά για να μονώσει φαντάζει ιδανική λύση, όμως το τεράστιο κόστος εκσκαφής σε μεγάλο βάθος, η αναστάτωση και η πιθανότητα ο γείτονας να μη συναινεί, κάνουν τη διαδικασία απαγορευτική.

Η λύση της ELDRY

Έγχυση ρητίνης σε υπόγειο

Η λύση που προτείνεται από την ELDRY είναι η δημιουργία φράγματος τύπου «κουρτίνας» για τη σφράγιση των σημείων εισροής, με τη χρήση αυτοδιογκούμενων ρητινών. Η ρητίνη εγχέεται στα τοιχία υπό μεγάλη πίεση με τη βοήθεια ειδικής  αντλίας airless ενεμάτωσης, διαμέσου ακροφυσίων (packers) που τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία επί του τοιχίου και της πλάκας σκυροδέματος.

Η ρητίνη στη συνέχεια αντιδρά με την παρουσία νερού ή υγρασίας, δημιουργώντας αφρό υψηλής διόγκωσης (ελεύθερη διόγκωση: 1700–2200%), επιτυγχάνοντας  ως αποτέλεσμα την ημιεύκαμπτη υδρόφοβη σφράγιση. Η λύση είναι μόνιμη καθώς η ρητίνη δεν συρρικνώνεται μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 211 800 6469