Πώς η μέθοδος της ηλεκτρώσμωσης εφαρμόζεται στο πεδίο της σταθεροποίησης εδάφους.

Το φαινόμενο συρρίκνωσης και διόγκωσης του εδάφους

 • Η αιτία του προβλήματος

illustrazione elettrosmosi 2Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ρωγμές δεν οφείλονται σε κατασκευαστικά ή σχεδιαστικά λάθη, αλλά στη μείωση του όγκου του εδάφους, εξ αιτίας της αφυδάτωσής του. Οι συνεχείς διαφοροποιήσεις των κλιματολογικών συνθηκών των τελευταίων ετών και η υπερκατανάλωση νερού από τον άνθρωπο, δημιουργούν από τη δεκαετία του 80’ έντονα φαινόμενα συρρίκνωσης και διόγκωσης των εδαφών. Το φαινόμενο της συρρίκνωσης και διόγκωσης του εδάφους πάνω στο οποίο έχει κατασκευαστεί το κτίριο, εύλογα,  δημιουργεί ρωγμές στις τοιχοποιίες του κτιρίου.

 • Η λύση του προβλήματος

Διαπιστώνουμε πως για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να σταθεροποιηθεί ο όγκος του εδάφους στο οποίο εδράζεται το κτίριο. Αυτό μπορεί να συμβεί διατηρώντας σταθερή την αναλογία του νερού που βρίσκεται στο έδαφος της θεμελίωσης. Ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να ενυδατώσουμε το έδαφος μέχρι κορεσμού του, διατηρώντας το μόνιμα κορεσμένο. Η διατήρηση σε κατάσταση κορεσμού επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας εφαρμογής της τεχνολογίας Ηλεκτρώσμωσης.

Τι είναι η Ηλεκτρώσμωση;

Ως ηλεκτρώσμωση ορίζεται η κίνηση ενός ρευστού διαμέσου ενός ή περισσότερων τριχοειδών (ημιδιαπερατό διάφραγμα), με εφαρμογή διαφοράς δυναμικού συνεχούς ρεύματος στα άκρα αυτού/ων.

Η Ευρωπαϊκή πατέντα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή της Ηλεκτρώσμωσης ανοίκει στον Ιταλό Μηχανολόγο Μηχανικό Carlo Falugi, ιδιοκτήτη της CCM s.r.l. και άμεσου συνεργάτη της ELDRY. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε  ήταν προϊόν πολυετούς έρευνας και μελετών.

Η μέθοδος αυτή δεν έχει καμία συσχέτιση με τις παραδοσιακές μεθόδους σταθεροποίησης θεμελίων, όπως είναι οι πασαλομπήξεις, η έγχυση ρητινών ή άλλων υλικών. Πρόκειται για μια μέθοδο που δρα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση.

Η λύση της Ηλεκτρώσμωσης δεν είναι επεμβατική: Αρχικά γίνεται διάνοιξη οπών μικρής διαμέτρου, που θα δεχθούν τα ηλεκτρόδια. Στη συνέχεια συνδέονται τα ηλεκτρόδια με καλώδια, τα οποία οδεύουν μέσα σε κανάλι υπογείως. Παράλληλα με το ηλεκτρικό δίκτυο κατασκευάζεται στο ίδιο κανάλι ένα υδραυλικό δίκτυο με σκοπό την ελεγχόμενη ενυδάτωση του εδάφους.  Οι ηλεκτρικοί αγωγοί συνδέονται με μια ηλεκτρονική κεντρική μονάδα, η οποία ρυθμίζει την εγκατάσταση.

 • Λειτουργία της εγκατάστασης 

ενυδατωσηΤο έδαφος κάτω από το κτίριο ενυδατώνεται πλήρως, τροφοδοτώντας το με νερό σε όλα τα στρώματα του. Το νερό αυτό τροφοδοτείται στο σύστημα διαμέσου σωλήνων που οδεύουν σε οπές κατάλληλου βάθους. Το βάθος των οπών εξαρτάται από το βάθος των αφυδατωμένων στρωμάτων του εδάφους. Το έδαφος απορροφά το νερό μέχρι το σημείο κορεσμού του.  Για να αποφύγουμε τη διαφυγή του νερού προς γειτονικά στρώματα, πέραν του κτιρίου, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φράγμα που θα το συγκρατεί (ένα νοητό μανδύα γύρω και κάτω από τα θεμέλια του κτιρίου).

Η τεχνολογία της Ηλεκτρώσμωσης επιτρέπει τη δημιουργία αυτού του ηλεκτρικού μανδύα με τη χρήση συνεχούς ρεύματος.

 1. Το επιθυμητό ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείτε με τη βοήθεια των τοποθετημένων ηλεκτροδίων με συγκεκριμένη διάταξη (εναλλάξ θετικό-αρνητικό).
 2. Το συνεχές ρεύμα που τροφοδοτείται είναι χαμηλής τάσης (18-40V).
 3. Το βάθος τοποθέτησης των ηλεκτροδίων κυμαίνεται μεταξύ 2-10 μέτρων, κατά περίπτωση. Κάθε ηλεκτρόδιο κλείνει κύκλωμα με τα ηλεκτρόδια αντίθετης φόρτισης, δημιουργώντας στο έδαφος πολυάριθμα ηλεκτρικά κυκλώματα.
 4.  Τα πολυάριθμα ηλεκτρικά κυκλώματα δημιουργούν ένα ομοιογενές και σταθερό ηλεκρωσμωτικό πεδίο.
 5. Στο φαινόμενο της ηλεκτρώσμωσης (ηλεκτρόλυση και ηλεκτροκίνηση), παρουσία πυριτίου, το νερό μετακινείται από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο. Αυτό το νερό συσσωρεύεται γύρω από τον αρνητικό πόλο δημιουργώντας την πλήρη και σταθερή ενυδάτωση όλου του εδάφους κάτω από το κτίριο.
 • Χαρακτηριστικά του συστήματοςφράγμα ηλεκτρώσμωσης

Επεμβαίνει στις αιτίες  τις αφυδάτωσης και όχι στα συμπτώματα.

 1. Η μέθοδος δεν είναι επεμβατική: Ανοίγεται μόνο ένα μικρό αυλάκι 10Χ10 εκ. περιμετρικά του κτιρίου και εξωτερικά αυτού.
 2. Το αυλάκι που ανοίγεται για το ηλεκτρικό και το υδραυλικό δίκτυο είναι κοινό.
 3. Το σύστημα είναι οικολογικό καθότι χρησιμοποιεί μόνο νερό.
 4. Το σύστημα είναι οικονομικό τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη συντήρηση.
 5. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται σε μόλις 3-4 ημέρες.
 • Αποτελέσματα

Οι πρώτες ενδείξεις της διόγκωσης του εδάφους εμφανίζονται σε περίπου 1 εβδομάδα σε ένα τυπικό σπίτι. Αντίστοιχα σε πολυκατοικίες και μεγαλύτερα κτίρια απαιτείται διάστημα μερικών εβδομάδων. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο καθότι το έδαφος διατηρείται μόνιμα κορεσμένο . Η συντήρηση του συστήματος είναι πρακτικά αμελητέα (ελάχιστες απαιτήσεις στην κεντρική μονάδα τροφοδοσίας και στους αγωγούς). Ομοίως και η κατανάλωση ρεύματος και νερού.

 • Πεδία εφαρμογής

Εφαρμογή σε κτίρια με υπαρκτά προβλήματα ρωγμών εξ αιτίας καθιζήσεων του εδάφους ή σε κτίρια που ενδέχεται να παρουσιάσουν αντίστοιχα προβλήματα (κτίρια που είναι κτισμένα σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα που έχει υποχωρήσει).